Odpověď jednotlivá

19. 7. 2022
Předmět: Městské včely u úřadu
Dotaz: Dobrý den
"Od včerejška máme vlastní městské včely v pěti úlech"
Titulek mě na FB upoutal a zajímalo by mě, kdepak město má své včely a zda je chov tohoto hospodářského zvířete v této lokalitě dle ÚP možný.
Z fotek by se mohlo jednat o lokality BI, kde to možné není.
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní Koutná,
zařízení pro včely se nachází podle platného územního plánu Žďár nad Sázavou ve stabilizované ploše „Bydlení - v rodinných domech – městské a příměstské (BI)“. Mimo hlavní využití, kterým je bydlení v rodinných domech, se připouští příměs nerušících obslužných funkcí místního významu. Součástí těchto ploch mohou být, pokud jsou v územní menšině, zařízení, která nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. Nepřípustné jsou chovy hospodářských zvířat, kterými jsou skot, ovce, kozy. Nikoliv drobné hospodářské zvířectvo (králíci, drůbež, apod.) mezi které patří i včely. V případě včelařských zařízení se z hlediska územního plánování a rozhodování převážně jedná o nevýznamná, často mobilní (přenosná) zařízení, která nejsou stavbou ani zařízením ve smyslu stavebního zákona, a proto nevyžadují povolení stavebního úřadu.
Omezení územním plánem by se pravděpodobně spíš výjimečně mohlo týkat včelínu (stavby), ne včelníku. A o ten se v daném případě jedná. Včelstvo je umístěno v jednoduchém přenosném zařízení, které je složeno z 5 úlů a které jsou umístěny ve vzdálenosti větší než 10 metrů od obydlených rodinných domů s otvory nasměrovanými od těchto obydlí. Umístěním včelníku nedojde ke snížení kvality prostředí a pohody bydlení ve vymezené ploše.

S přáním pěkného dne
Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a územního plánování.

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.