Odpověď jednotlivá

22. 7. 2022
Předmět: Městské včely u úřadu
Dotaz: Dobrý den,
reaguji na dotaz ohledně včel u úřadu.
Znamená to tedy, že i na Klafaru mohu mít včelstvo? Nebo ostatní drobné zvířectvo?
Děkuji
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní Kuchařová, dobrý den.
V plochách bydlení v rodinných domech, tedy i na Klafaru, se připouští příměs nerušících obslužných funkcí, mezi které patří i chov drobného hospodářského zvířectva. Tedy i včel. To za podmínky, že chovem včel nebudou vlastníci sousedních pozemků v míře nepřiměřené místním poměrům podstatně omezováni v obvyklém užívání svých pozemků.
Odpověď, na kterou odkazujete, se vztahovala ke konkrétnímu místu a místním poměrům, které jsou odlišné od souvislé zástavby rodinnými domy ve Vámi zmíněné části.
S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a ÚP.

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.