Odpověď jednotlivá

28. 7. 2022
Předmět: prořízlé silnice na vodojemu a geotextilie
Dotaz: Dobrý den,
prochazela jsem Vodojem a zaujal mě povrch Jamborovy ulice.
Z jakého důvodu je proříznutá komunikace cca 20cm od orubníku po obou stranách minimálně od Pelikánové po Špálovou?
Poprosila bych dále o vysvětlení, z jakého důvodu nebyly u nového hřiště na Farských použity geotextilie zabraňující prorůstání trávy a oddělení písku/hlíny.
Nesníží se životnost dřevěných prvků v přímém kontaktu se zeminou?
Je vše dle projektové dokumetace?
Děkuji mnohokrát.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní,
těší nás Váš zájem o stavby a jejich technické řešení. Co se týče Vodojemu - vyříznutá část bude odstraněna a na místo ní bude vložen dvojřádek kostek, následně bude provedena druhá vrstva asfaltového krytu, toto řešení bylo zvoleno z důvodu zlepšení dopravní obslužnosti v době realizace stavby.
Hřiště FH - mimo písková místa budou štěrkové trávníky, tedy tráva bude žádoucí. Propojení s pískem nakonec bude přirozené a pozvolné. Prorůstání ze spodních vrstev v písku bude minimální.
Životnost dřevěných prvků se nesníží, jelikož se jedná o dřevinu, která tomu dokáže odolat.
Veškeré podstatné části realizace jsou dle PD, drobné změny byly odsouhlaseny všemi stranami.
S pozdravem
Jan Prokop

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.