Odpověď jednotlivá

28. 7. 2022
Předmět: http://smlouvy.zdarns.cz/ neobsahuji smlouvy
Dotaz: Dobry den,
mezi smlouvami jsem nenašel obecně smlouvy na zahrádky restaurací, na poslední akce na Farských humnech, cirkusy na oválu, ani na kávavan.
Přijde mi to podivné.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážený pane Bloudile,
smlouvy v kompetenci majetkoprávního odboru jsou zveřejňovány buď na úřední desce města nebo v registru smluv. V registru smluv jsme zveřejnili i smlouvy o nájmu pozemků, užívaných za účelem užívání pro restaurační zahrádky, a stejně tak jsme v registru smluv zveřejnili i Smlouvu o pronájmu pozemku na Farských humnech. Pozemek, na kterém je umístěn ovál je ve správě příspěvkové organizace Sportis. Pro užívání pozemků na akce, konané na Farských humnech jsou uzavírány jednorázové smlouvy, ty uzavírá příslušný odbor, který má užívání pozemků v kompetenci (např. zeleň odbor SRI, komunikace odbor KS), pokud není užívání pozemku dle ceníku osvobozeno.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.