Odpověď jednotlivá

7. 9. 2022
Předmět: opravy komunikací na sídlišti Vodojem
Dotaz: V první etapě oprav komunikací na Vodojemu nebyl vůbec realizován spojovací chodník mezi ulicemi Makovského a Špálova, přestože v projektu je uveden. Jedná se jen o cca 50 m chodníku kolem dětského hřiště.
Při jednom z letošních jarních kontrolních dnů i pan starosta Mrkos prohlásil, že chodník musí být dodělán. Blíží se (už odložený) termín dokončení akce Vodojem, proto se ptám: Kdy bude i tento kousek chodníku dokončen?
Odpověď (odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane,
děkuji za dotaz. Spojovací chodník bude realizován a dokončen do 30.11.2022.

S pozdravem
Ing. Jan Prokop
odbor strategického rozvoje a investic