Odpověď jednotlivá

23. 1. 2023
Předmět: NEPOSKYTNUTÍ DARU - žádost o doplňujíci informace
Dotaz: Dobrý den,ještě prosím:
1) vjezd do parku je tedy omezen všem vlastníkům nemovitostí na konci parku?
2) co prosím znamená volná dopravní dostupnost a kde se na to před koupí ptát?
3) je silnice v paku soukromá nebo obecní/městská?
4) jaké přestupky udělali majitelé pozemku,kolik jich bylo a kdy se stal poslední?
5) udělali přestupky všichni majitelé nebo pouze někteří z nich?
6) řešila to Policie ČR nebo městská?
7) jaké podmínky mělo mít nové povolení, na kterém se majitel s městem nedomluvil?
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den,
ad 1) Vjezd do parku je omezen pro všechna vozidla, včetně vlastníků sousedních nemovitostí. Povolení je aktuálně vydáváno dle metodiky schválené radou města na jednání 26.9.2022.
ad 2) Je možné obrátit se na odbor komunálních služeb a v souladu s metodikou povolování vjezdu do parku Vám budou navrženy podmínky pro vjezd.
ad 3) Jedná se o místní komunikaci IV. třídy, na které je umožněn smíšený provoz, komunikace je v majetku města.
ad 4) Za MP nelze takto veřejně sdělovat, jakého přestupkového jednání se zmiňované osoby dopustily.
ad 5) odpověď viz bod 4)
ad 6) Za MP v tomto směru neposkytujeme informace, mimo zákonného zmocnění. Co se týká Policie ČR, je třeba se obrátit s dotazem na tento orgán.
ad 7) Nelze předjímat podmínky povolení, které nevzniklo. Podmínky by se odvíjely od výše zmíněné metodiky.
Martina Hostomská, tajemnice, OKS, MP