Odpověď jednotlivá

25. 1. 2023
Předmět: 36. bod 11. schůze rady města
Dotaz: Nežádala jsem o právní rozbor, pouze jsem se asi mylně domnívala, že se má obec řídit zákony a to tedy podle vás nemusí?
Mail se dá vytisknou a zaslat poštou, adresu žadatelka v žádosti uvedla, ale je zamalovaná a mě něčitelná.
Jednodušší pro vás bylo pomoc odmítnout a kontakt neposkytnout. Mohla byste tento postup vysvětlit? V možnosti omezit dopravu stále nevidím příležitost omezit někomu vlastnické právo a ráda budu žadatelce nápomocna. Děkuji za předání kontaktu a prosím o slušnoust.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Dobrý den, paní Koutná,
nikdy jsem neuvedla, že se obec nemusí řídit zákony. Žadatelce poštou zašlu vaši e-mailovou adresu.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor