Odpověď jednotlivá

26. 1. 2023
Předmět: Podmínky města pro užívání vlastního pozemku
Dotaz: Ráda bych se dozvěděla jak porušila neuspěšná žadatelka o dar podmínky dřívějšího povolení a kdy se tomu stalo?
Bylo žadatelce na její neúspěšnou žádost odpovězeno?
Pokud ano, jakou cestou?
Děkuji a prosím o předání mého kontaktu paní žadatelce, advokátka majetkového odboru ho předati nebyla ochotnou v domění, že email lze sdílet pouze elektronickou cestou a já bych žadatelce ráda pomohla.
Odpověď (kancelář tajemnice):
Dobrý den, paní Koutná,
žadatelce bylo rozhodnutí rady města zasláno poštou, stejně jako kontakt na vás.

JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
vedoucí majetkoprávního odboru
tel.: 566 688 170, 736 510 464
e-mail: stanislava.prokopova@zdarns.cz