Odpověď jednotlivá

26. 1. 2023
Předmět: Podmínky města pro užívání vlastního pozemku - nezodpovězeno
Dotaz: Dobrý den,
také bych se rád dozvěděl co konkrétního provedla paní, která požádala radu města o dar a kdy se toho dopustila.
Dále zda má obec právo omezovat své občany na jejich vlastnických právech?
Byla byste ochotná, to sdělit alespoň mě, když paní Koutná neuspěla?
Nabízet alternativní pěší cestu k pozemku, když přímo k ní vede silnice, pardón ale to je na hlavu postavené park nepark ty pozemky tam jsou a jiná silnice ne.
Taky necháváte auto u zimáku a domů chodíte pěšky?
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Dobrý den,
majiteli neomezujeme vlastnické právo. Je omezen příjezd k pozemku, který si majitel koupil aniž by před koupí zjišťoval možnosti a podmínky dopravy vozidly až na svůj pozemek.
Vjezd do parku je omezen platně stanoveným dopravním značením – na povolení MěÚ a povolení jsou vydávána v souladu s metodikou schválenou radou města v září 2022.
Území Farských humen slouží především jako veřejně užívaný prostor/park a tato veřejná funkce je upřednostňována před soukromým užíváním parku.
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb