Odpověď jednotlivá

1. 2. 2023
Předmět: Parkování na Havlíčkově náměstí II
Dotaz: Dobrý den,
děkuji za odpodvď, která ovšem byla na úplně jinou otázku, na kterou jsem se neptal. Mně zajímá, proč je možné požadovat na základě značky IZ8a (Zóna ....) požadovat parkovací kartu i na místech, která jsou označena značkou IP11a Parkoviště, která ukončuje zákazy stání a zastavení.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den,
podle vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu, platí:
Značka č. IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“ označuje oblast, zejm. část obce, kde platí výstraha, zákaz, omezení, nebo příkaz vyplývající z příslušných vyobrazení značky nebo značek, pokud místní úpravou provozu na pozemních komunikacích uvnitř oblasti není stanoveno jinak.
Tedy: Omezení vyplývající z významu značek, jejichž symboly jsou na značce č. IZ 8a užity, platí až k místu, kde je zóna (oblast) s dopravním omezením ukončena značku č. IZ 8b. Možnost odlišné úpravy uvnitř zóny užitím příslušných značek není vyloučena.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy
tel.: 566 688 301
e-mail: lubos.koubek@zdarns.cz