Odpověď jednotlivá

20. 7. 2011
Předmět: "žlutá čára"
Dotaz: Dobrý den, dovolte, abych reagovala na námět občana ze dne 19.7.2011 - označení obrubníků žlutou barvou ve dvorech na Libušíně.

Nesouhlasím s postojem tohoto občana a troufám si říci, že zdaleka nejsem sama. Přimlouvám se za odstranění umístěné značky IP 25a. Prostranství chci užívat a ne mu sloužit. Pokud je komunikace při stání několika automobilů příliš úzká je nutné ji rozšířit. Vždyť je snad úplně normální, že si chci zajet autem až k domu a ne chodit k autu a nosit věci přes půl sídliště.
Odpověď (odbor dopravy):
Dopravní značka č. B 29 Zákaz stání vyobrazená na dopravní značce č. IP 25a Zóna s dopravním omezením zakazuje řidiči stání, nikoli však zastavení. Zastavení je doba nezbytně nutná pro nastoupení a vystoupení osob a složení a naložení nákladu, tudíž i vy můžete zajet ke vchodu za účelem vyložení/naložení nákladu. O rozšíření komunikace se neuvažuje mj. i proto, že uvnitř plochy jsou instalovány dětské herní prvky a kde obezřetnost hrajících si dětí je malá. V případě rozšíření komunikace a povolení stání vozidel na komunikaci by děti vybíhaly mezi zaparkovanými auty, čímž by mohlo docházet k ohrožování bezpečnosti hrajících si dětí.