Odpověď jednotlivá

27. 7. 2011
Předmět: dotaz na práci MP
Dotaz: Dobrý den,
mám pochybnosti o práci MP, neboť,když je člověk potřebuje a zavolá,tak odpověď zní, já tam někoho pošlu, samozřejmě páni přijedou po půl hodině s arogantním dotazem co vlastně vůbec chci. U nich neplatí Vaše standardy slušného chování? Byli by potřeba často na Stalingradě a v jiných problémových částech města, kde jsou jen minimálně.Kde jsou ti policisté na kolech, co to stálo peněz a utichlo to! Věci řeší arogantně a nadřateně.Jejich práce není dobrá ! Děkuji.
Odpověď (tajemník):
Dobrý den,
městská policie je organizace, která není součástí městského úřadu podle zákona o obcích, což v žádném případě však neznamená, že nemusí dodržovat zásady slušného chování nebo nemůže přijmout naše či jiné Standardy firemní kultury.
Na druhé straně je třeba brát v potaz mocenský, vojensky organizovaný charakter této organizace, který vyžaduje přísné vertikální členění a jasnou nadřízenost a podřízenost v organizaci. Velitelem MP je ze zákona paní starostka, proto vám doporučuji, obrátit se s těmito problémy přímo na ni.
MP působí na celém území města, v problematických částech a není to jen ZR 3, pak jistě častěji, což z vašeho pohledu ale i dalších může být stejně nedostatečné. Je však nutné si uvedomit, že výrazný posun v této věci by byl možný pouze při významném personálním posílení MP a zvýšení výdajů rozpočtu něsta na úkor jiných činností nebo oprav a investic.