Odpověď jednotlivá

28. 7. 2011
Předmět: dláždění chodníků u silnice na Brodské ul.
Dotaz: Dobrý den,
všichni máme jistě radost z nového povrchu silnice na ul. Brodské. Jistě si každý ještě vzpomíná na tu hrůzu. Velice mi však vadí, že je tento nový povrch hned ze začátku poškozován manipulací těžké techniky (otáčení) která je používána při dláždění vedlejších chodníků. Za nějaký čas se jistě zase budou všichni divit, proč je onen povrch opět poškozen. Bude to způsobeno na první pohled nenápadným narušením v dnešních dnech.
Odpověď (odbor dopravy):
Odpověď z Odboru komunálních služeb, který má tuto oblast v kompetenci:
"Chodníky opravuje tatáž firma, která dělala vozovku – tj. COLAS, která na vozovku i chodníky poskytuje dlouhodobou záruku. Na vozovku u ŘSD, které je oprávněno případné poškození reklamovat. Nicméně děkujeme za podnět a firmu jsme na tento poznatek upozornili."