Odpověď jednotlivá

3. 8. 2011
Předmět: Dotaz
Dotaz: Jaké může mít důsledky neoznámit zaměstnavateli záměr podnikat ve stejném oboru, ačkoli to nemám zakázáno?Děkuji
Odpověď (odbor živnostenský):
Dobrý den,

podle ustanovení § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce mohou zaměstnanci vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost ( např. živnostensky podnikat), která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Omezení tzv. konkurenčního jednání výše uvedené se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.
V této souvislosti nehraje roli, zda dotyčný zaměstnanec činnost, kterou by sám vykonával výdělečně také osobně u svého zaměstnavatele přímo vykonává, či zda ji zaměstnavatel vůbec provozuje. Zákon hovoří o shodě s předmětem činnosti zaměstnavatele. Ten je obvykle uveden v obchodním nebo živnostenském rejstříku. Předpokládá se také aktivní činnost zaměstnance, porušením není pouhé držení oprávnění k takové činnosti ( např. živnostenského listu).
V případě porušení povinností zde uložených může zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem a event. vymáhat náhradu škody, kterou utrpěl. Zaměstnavatel však nesmí v této souvislosti ukládat peněžní postihy; to se nevztahuje na škodu, za kterou zaměstnanec odpovídá.
Ve vztahu na vlastní podnikatelskou činnost – živnost zaměstnance ( její oprávněnost ) nesplnění této povinnosti žádné důsledky nemá.