Odpověď jednotlivá

4. 8. 2011
Předmět: budování parkoviště
Dotaz: Dobrý den! Před několika málo lety proběhla na těchto stránkách oficiální anketa, která se týkala problému parkování na ulici Palachova. Většina si přála, aby se vybudovalo parkoviště před Zdravotní školou, v žádném případě ne mezi obytnými domy nebo před ZŠ Palachova. Můžete mi odpovědět, kdo nese odpovědnost za rozhodnutí, že se vybuduje parkoviště na zelené ploše v bezprostřední blízkosti obytného domu, s nájezdem přes chodník, po kterém chodí denodenně mnoho lidí ze sídliště Přednádraží?
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
z ankety vyšlo pořadí variant, nikoliv jednoznačný výsledek: před SZŠ a nikde jinde. I ostaní varianty měli své příznivce. Když rada města v r. 2007 rozhodovala, že se posílí parkování před SZŠ, šlo o "provizorní" rozšíření, protože už tehdy se vědělo, že se tím dopravní situace na Palachově ulici nevyřeší. A ta se podle informací od Městské policie a občanů, každoročně zhoršuje. A to i bez omezení parkování před SZŠ, ke kterému zastavěním pozemku v budoucnu může dojít. Ještě doplním, že oproti původnímu záměru se na Palachově ulici staví parkoviště o 2/3 menší a ze zastravňovací dlažby.
S pozdravem, Ing. Škodová