Odpověď jednotlivá

8. 8. 2011
Předmět: webové dotazovna
Dotaz: Dobrý den,
pravidelně si prohlížím tuto stránku a též jsem položil několik dotazů. Mám pocit, že nejlépe na dotazy a náměty reaguje pan tajemník měú, který nejenom odpoví, ale skutečně se případnému problému věnuje (činí však tak i někteří ostatní). Neuvažujete o zavedení (obnovení) dotazovny přímo pro paní starostku a pány místostarosty? Narozdíl od vedoucích odborů totiž mohou zastávat i politické stanovisko. Jinak nelíbí se mi zde několik reakcí občanů ohledně parkoviště na Palachově ulici.
Odpověď (tajemník):
Dobrý večer,
děkuji za hodnocení. Změna dotazovny a její rozšíření bylo zvažováno a diskutováno ve vedení MěÚ i města a jedním z hlavních důvodů bylo zajistění rychlé a kvalifikované odpovědi odpovědného zaměstnance MěÚ, což samozřejmě omezuje, ale nevylučuje dotazy na politické představitele města (např. e-mailem). Budu je o vašem názoru informovat a pokud budou souhlasit, pak mohou být uvedeni mezi adresáty stávajícími - odbory a oddělení MěÚ a tajemníkem MěÚ.