Odpověď jednotlivá

9. 8. 2011
Předmět: Biopopelnice+značení
Dotaz: Dobrý den. Mám dva dotazy, i když nevím, zda je oba třeba směrovat na vás odbor. Jednak by mě zajímaly nádoby na bioodpad - kdy už budou konečně instalovány v ZR3? Je to snad jediná část města, kde ještě nejsou. Kolik jich sem plánujete dát a kam? Duhý dotaz se týká nového dopravního značení (žluté čáry) na Libušíně a v ZR3 - moc za ně děkujeme, situace se tu konečně zlepšila. Jen by jejich dodržování mohla MP více kontrolovat. Neplánujete je i v jiných částech města? Děkuji, Farkašová.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
kontejnery na bioodpad se umísťují postupně, na mnoha místech je s tím spojena úprava terénu a dláždění. Kontejnery zatím nejsou umístěny v ZR 3, 4 a části ulice Nádražní. Tak jak se nám bude dařit připravovat místa, budou kontejnery rozmístěny. V tomto roce bude pokryto celé město.
S umístěním žlutého značení se počítá v části ZR 4 a 5. Ovšem v menším rozsahu než na ZR 3.