Odpověď jednotlivá

7. 12. 2011
Předmět: (předmět nezadán)
Dotaz: Pane Novotný,
velmi Vám děkuji za váš příspěvěk do diskuze. Jste první z našich radních, kdo má odvahu vyjádřit svůj názor veřejně a uvítala bych, kdybyste Vámi napsaný příspěvek vložil i na web města Žďáru, kde se o spalovně hodně diskutuje, či spíše odpovídá nakopírovanými odpověďmi na dotazy. O tom, že spalovna je úkol pana 1.místostarosty už vím (no neměla jsem tušení, že on bude ZEVO tak intenzivně prosazovat.
Odpověď (tajemník):
Dobrý den, nechtěl jsem do této diskuze zasahovat, ale přesto se pokusím. Zatím se nejedná o výstavbě spalovny ani ve Žďáře a ani v Jihlavě. Kraj zvolil podle mě správný postup. Sdružil obce, města do projektu ISNOV a pokusil se připravit podklady možných řešení nakládání s odpady. Jednou z možností byla spalovna. Jako možné vhodné lokality se jevila čtyři místa v Jihlavě, další ve Žďáře. Probíhají další jednání/několikrát popsáno/ pokud by došlo k rozhodnutí zaměřit se na přípravu výstavby spalovny, pak je nutné zahájit konkrétní diskuze a jednání s občany dotčené lokality. K tomuto rozhodnutí zatím nedošlo. Pokud by náhodou došlo k tomu, že by se uvažovalo velmi vážně o Žďáru, rada města byla rozhodnuta požadovat další data - dopravní zatížení, okruh svozu, tuny odpadu a další. Dále by musela následovat intenzivní diskuze s občany. Sám jasně prohlašuji, že pokud by čísla a názory občanů byla silně "proti" nemohl bych toto podpořit. Přes výše uvedené je tato diskuze velmi poučná. Především proto, že bychom nyní tuto diskuzi vedli jinak. Rada města se neměla spoléhat na svého zástupce, který velmi intenzivně spalovnu podporuje /nic proti jeho názoru/, ale bohužel toto není názor rady města. Ta tlumila toto nadšení, ve snaze získat další informace pro diskuzi s majiteli Žďasu a občany. Proto budeme jednat s panem radním Ryšavým a pokud by došlo k úvaze o směřování výstavby do Žďáru, tak aktivně vstoupit do diskuze s občany.
Vladimír Novotný náměstek hejtmana a radní města ZR