Odpověď jednotlivá

15. 9. 2017
Předmět: Cyklisté na chodnících
Dotaz: Při kritice jízdy cyklistů na chodnících je nutno brát v potaz i to, že cyklistům vlastně nic jiného nezbývá. Minulé vedení města mimo spousty řečí cyklodopravu naprosto ignorovalo. Ulice Novoměstská, Strojírenská, Nádražní, Dolní jsou dost široké na to, aby se vedle chodníku vešel i pruh pro cyklisty. Rekonstrukce náměstí nebo most na Klafar bez řešení cyklodopravy jsou tragické chyby minulého vedení. V současné době nezbývá nic jiného, než cyklisty na chodnících tolerovat.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den, rozvoj nemotorové dopravy je ovlivněn především tou motorovou. Ta zaznamenala dramatický růst až po výstavbě většiny ulic a sídlišť ve městě ve druhé polovině 20. století. Zájmem města dnes je, aby se řešily z pohledu cyklodopravy možnosti přepravy jak ve stávající zástavbě, tak také v nově vznikajících sídlištích. Například před týdnem byla podána žádost o dotaci na rozvoj cyklodopravy ve městě přes operační program IROP a to konkrétně na 3 nové části cyklostezek (Stržanov – Pilská nádrž, lávka vedle mostu na Klafar s napojením na cyklostezku, propojení cyklostezky končící na ul. 1. máje s Farskými humny). V projektu byly také zařazeny nové bezpečnostní piktogramové koridory např. od nádraží k cyklostezce na ul. 1. máje. Zda žádost bude úspěšná, nemůžeme předjímat. Rozhodne se až příští rok na jaře. Další cyklostezky jsou ve fázích projektových, či majetkoprávních.
Diskuze také probíhají nad zákonnými možnostmi zařadit pruhy pro cyklisty na Vámi zmiňované chodníky, jenž jsou k tomu šířkově uzpůsobeny a lze předpokládat vyšší pohyb cyklistů.
Děkujeme za Váš názor.
S pozdravem
Jan Prokop, oPM