Odpověď jednotlivá

16. 9. 2017
Předmět: Stav města
Dotaz: Než byla radnice převzata novým vedením, tak město bylo v dobrém finančním stavu, protože z prodeje bytů bylo hodně peněz,myslím si, že to bylo cca kolem 300 mil.korun.Z pohledu dneška nevidím, že by se toho moc změnilo pro blaho občanů.Bytová politika, špatná, (nedostatek bytů), úbytek obyvatel, kteří odcházejí za lepším.Co ta radnice těm mladým může nabídnout, aby neodcházeli pryč ?To je jeden z mála problémů, kterých je mnohem více a neřeší se.Těším se na nové volby a hlavně změny.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážený pane,
děkujeme za Váš podnět. Omlouváme se, ale Vaše informace v této záležitosti jsou zkreslené. Pokusíme se je uvést na pravou míru.
Rádi bychom upřesnili údaje, které uvádíte. Stav Fondu správy finančních prostředků města (tedy finančního „polštáře“, který město získalo z privatizace městských bytů v předešlých letech) byl k 1.1. 2011 ve výši 352 mil. Kč, k 1.1. 2015 98 mil., předpoklad k 1.1.2018 je 81 mil.. Z toho vyplývá, že většina fondu byla investována mezi lety 2010 a 2014. Z toho je zřejmé, kdy a případně kým byly Vámi zmiňované prostředky utráceny. Všechny údaje o stavu rozpočtu i městských rezerv jsou veřejně dostupné na webu města - http://www.zdarns.cz/mesto-zdar/hospodareni-mesta

Ohledně bydlení s Vámi lze souhlasit, že v minulých obdobích této problematice nebylo věnováno dostatek pozornosti. Před privatizací město vlastnilo přes 3 600 bytů, v roce 2014 pak kolem 400 bytů. Město se nyní soustředí na vznik nového bydlení v oblasti Klafar, kde je připraveno přes 40 parcel pro individuální výstavbu a 9 parcel pro výstavbu bytových domů, kde by mělo vyrůst až 180 nových bytů. Město se rovněž zabývá i výstavbou městského bytového domu.

Pomalý úbytek obyvatel není pro naše město dobrou zprávou. Jedná se o celorepublikový trend v městech podobné velikosti. Na základě výše uvedeného si současné vedení stanovilo jako jednu z priorit právě oblast bydlení.

S pozdravem,
Jakub Axman, oPM