Odpověď jednotlivá

18. 9. 2017
Předmět: Třicítka na Smetanové II
Dotaz: Jestliže přijmeme Váš argument, že třicítka na ulici Smetanova je pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu, tak proč není třicítka také na Studentské, Nádražní, Husové, Veselské, Sychrově, Okružní atd. Na uvedených komunikacích je daleko větší pohyb chodců a více přechodů pro chodce než na ulici Smetanova. Třicítka na Smetanové je prostě omyl a tento omyl je třeba napravit.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Dobrý den,
„třicítka“ v ulici Smetanova byla požadována zástupci občanů žijících v této ulici a následně k tomu zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou na svém 15. zasedání konaném dne 23. 6. 2016 přijalo toto usnesení Usn.15/2016/ORUP/15:
„Zastupitelstvo města se na svém jednání seznámilo s otevřeným dopisem obyvatel ulice Smetanova a po projednání schvaluje postup přípravy a realizace stavby Rekonstrukce povrchů ul. Smetanova, podle předloženého návrhu. V rámci stavby bude provedena změna dlažby (na dlažbu 10x10,8 cm), doplněna šachta pro dopravní signalizaci a instalován ukazatel rychlosti, komunikace bude provedena s původně navrženým asfaltovým povrchem a dopravní značky budou osazeny pro rychlost 30 km/h.“

Váš námět jsem předala na odbor dopravy i vedení města.

S pozdravem
Nikola Adlerová, oPM