Odpověď jednotlivá

18. 9. 2017
Předmět: Nedodržování rychlosti
Dotaz: Dobrý den, po uvedení do provozu světelné křižovatky u restaurace Ford se několikanásobně zvýšil provoz na kdysi poklidnéulici Luční, hlavně v dopravní špičce. To by nebyl takový problém, kdyby většina řidičů nepřekračovala rychlost.
Nedal by se umístit na silnici zpomalovací retardér (knoflíky) tak jak to je v jiných městech běžné ve všech obytných zónách. Na rohu ulice je mateřská školka a pohyb dětí je dost velký
Odpověď (odbor dopravy):
Povinností každého účastníka silničního provozu je mj. chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek, své chování je povinen přizpůsobit zejm. stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu a svých schopnostem.
Realizaci plošně zklidňujících opatření v ulici Luční z hlediska uspořádání předmětného prostoru nepovažujeme za koncepční a účelnou.
K systému zklidňování dopravy je třeba přistupovat s komplexní vazbou na celkový urbanistický a územně-plánovací návrh zástavby území. Řešení nemá být pouze čistě technické, inženýrské, ale má být výsledkem úsilí o řešení celého okolí komunikace (TP132 – Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích). Děti navštěvující mateřskou školu se po ulici pohybují vždy v doprovodu způsobilé osoby, která je za ně zodpovědná.

Ing. Luboš Koubek, odbor dopravy