Odpověď jednotlivá

20. 9. 2017
Předmět: Rychlost v ulici Luční
Dotaz: Odpověď p. Koubka je dokonalá v tom, že ji můžeme použít jako odpověď na jakýkoliv problém, spojený s bezpečností silničního provozu. Chápu to tak, že jakýkoliv umístěný retardér je zbytečnost?
Proč tedy jsou používány? A že jich je v jiných městech a vesnicích spousty?
Proč je instalovali, když každý účastník silničního provozu zná své povinnosti, jak odpověděl p.Koubek? Že by snad šlo jinde opravdu o bezpečnost spoluobčanů?
Odpověď (odbor dopravy):
Žádná odpověď zde na dotazovně nemůže být plně vyčerpávající. Problematika zpomalovacích prahů je opravdu složitá a je to téma na delší diskuzi, ovšem ne zde na dotazovně, protože Každé řešení má své výhody i nevýhody. Hlavní výhodou užití zpomalovacích prahů je snížení rychlosti vozidel a tím zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu a snížení následků případných dopravních nehod. K nevýhodám zpomalovacích prahů patří: zvýšení hladiny hluku, zvýšení hladiny emisí, zdroj vibrací, problémy s odvodněním komunikace, náročnější údržba komunikace, vyšší opotřebení krytu vozovky vlivem dynamických účinků vozidel, překážka pro cyklistickou dopravu, překážka pro pěší (s ohledem na „bezbariérovou“ vyhlášku č. 398/2009 Sb., v platném znění). O umístění příčného prahu nerozhoduje pouze odbor dopravy, ale tato záležitost byla konzultována s odborem komunálních služeb i s Policií ČR.

Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy