Odpověď jednotlivá

22. 9. 2017
Předmět: Cyklisti na chodnících
Dotaz: Zajímalo by mě, jestli někdo kontroluje a pokutuje cyklisty, kteří jezdí po chodnících. Přede Vesnou potkám třeba 4. Až začneme jezdit s autama po chodnících, tak to bude taky v pořádku? Nic se neřeší , dikud se nestane nějaká nehoda.
Odpověď (odbor dopravy):
Odbor dopravy nedohlíží nad dodržováním pravidel provozu na pozemních komunikacích, k tomu je oprávněna pouze PČR nebo MP Váš podnět jsme předali Městské policii a zde je její odpověď:

Uvedené přestupkové jednání kontroluje městská policie a Policie ČR. Je však třeba rozlišovat mezi chodníky, komunikacemi a jinými dopravními prostory. Jejich rozdělení je vedeno v dopravním pasportu města, který zpracovává odbor komunálních služeb MěÚ. Např. část komunikace v okolí vámi zmiňované provozovny není chodníkem. Na této předmětné komunikaci je osazena DZ zákaz vjezdu, která však je již v nevyhovujícím stavu. Na tyto skutečnosti jsme správce upozornili s žádostí o sjednání okamžité nápravy. Jízdou cyklistů se město intenzivně zabývá a do budoucna uvažujeme i o zpřístupnění některých komunikací či jejich částí právě pro cyklisty. V případě potřeby sdělení dalších poznatků či skutečností mě kontaktujte přímo na emailu mp@zdarns.cz. Děkuji.

Mgr. Martin KUNC
vedouci MP Žďár nad Sázavou