Odpověď jednotlivá

23. 9. 2017
Předmět: Kolejové úpravy v žst Žďár nad Sázavou
Dotaz: Dobrý den, na úřední desce MěÚ byl vyvěšen materiál "Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru - kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou (č.j. KUJI 66828/2017) [175 kB]" . Můžete sdělit, o jaké KONKRÉTNÍ stavební práce v železniční stanici Žďár n.S. půjde ? V dostupných materiálech na webu jsou pouze smlouvy o provedení různých přípravných prací, ani na EIA není nic podrobnějšího uvedeno. Děkuji za informaci.
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane,
rozsah připravovaného záměru „Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou“ dalece převyšuje možnosti této dotazovny.
Podrobně se s ním můžete seznámit na internetové adrese http://www.cenia.cz/eia (kód záměru VYS908) nebo můžete nahlédnout do papírové formy přímo na úřadu. Ideálně v pondělí a středy od 8:00 do 17:00, v jiné dny po domluvě na tel. čísle 566 688 343, Tereza Dejmalová, kancelář 158.
Obě tyto možnosti jsou ve zveřejněném záměru uvedeny.

Ing. Tereza Dejmalová
odbor životního prostředí