Odpověď jednotlivá

26. 9. 2017
Předmět: Kontroly
Dotaz: V mnoha restauracích v ZR se nalévá mladistvým a kouří se tam, plánujete také kontroly v těchto objektech ? Chtělo by to omezit to požívání alkoholu mladistvých v restauracích a hlavně, aby se tam nenalévalo, protože jak se potom chovají na náměstí mladiství to je hrůza. O nečinnosti MP se raději zmiňovat nebudu v noční době.
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážený pane,
živnostenský úřad a Městská policie ve spolupráci s Policií ČR pravidelně provádějí kontroly dodržování povinností provozovatelů hostinských zařízení, mimo jiné i na úseku podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let a zákazu kouření ve vnitřních prostorách provozoven stravovacích zařízení. Pokud máte poznatky z konkrétních provozoven, že zde dochází k Vámi zmiňovanému protiprávnímu jednání, je nutné tyto skutečnosti výše uvedeným orgánům oznámit.

S pozdravem

Mgr. Magdaléna Hanychová
odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad