Odpověď jednotlivá

28. 9. 2017
Předmět: Parkoviště u hotelu Jehla
Dotaz: Co to je za nekonečnou stavbu u toho hotelu Jehla, nikdo tam nepracuje a když tak ukrajinci a potom ta kvalita tak vypadá.Pouliční světlo vystrčené v chodníku, místo aby bylo v řadě již původních světel, technicky moc zvláštní a ještě vyvýšené,prostě nepochopitelné.To jak vše dlouho trvá se snad nedá pochopit.Pořád se tam něco spravuje a dodělává.To je snad možné jenom u nás, velký údiv nad pracovní morálkou v ČR-nepochopitelné.
Odpověď (odbor stavební):
Pane Ryšánek, dobrý den.
Ke stavbě u hotelu Jehla jsem se již opakovaně vyjadřovala jednak v průběhu letošního roku a jednak i v roce 2016. Ve stavební činnosti na části stavby lze pokračovat nejdříve po právní moci vydaného dodatečného povolení změn této stavby, tj. ode dne 13.10.2017, které spočívají v úpravě výškového osazení nivelety parkoviště, vč. odvodnění a změny povrhu obslužné komunikace. Pokud se jedná o zmíněné osvětlení, tak toto je postaveno v souladu s ověřenou projektovou dokumentací stavby. Nepřísluší se mi vyjadřovat k uváděné pracovní morálce dodavatele.. Stavební činností jsou dotčené také nemovitosti ve vlastnictví města, a proto se k danému vyjádřila taktéž Ing. Wurzelová, vedoucí odboru komunálních služeb: „Jedná se o stavbu soukromého investora. Organizace stavebních prací je jeho věcí. Město u této stavby stanovilo a kontroluje podmínky napojení na komunikace města, rozšíření veřejného osvětlení, zásahu do veřejné zeleně apod. … „

Ing. Libuše Pitková Libuše, stavební úřad