Odpověď jednotlivá

24. 10. 2017
Předmět: článek ve Zpravodaji od pana starosty
Dotaz: Dobrý den, z příspěvku ve Zpravodaji od pana starosty jsem pochopila, že úředníkům bylo vládou přidáno a že to bude platit město.Nebylo to náhodou současné vedení, které přibralo nové zaměstnance, ne určitě za malou mzdu ?Těm taky bude přidáno a o těch se nezmiňoval v nárustu rozpočtu.Nezmínil také sebe, že dostal přidáno a ne málo ? Také tedy z rozpočtu města ? Pokud vím, tak psal, že každému přeje lepší mzdu, nebo jsem to špatně četla ? !
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
celková zaměstnanost srovnání měst obdobné velikosti a jeho úkonům je ve Žďáře dlouhodobě pod průměrem. Což je zajisté dobře vzhledem k úředním místům, ale rovněž nebezpečné v okamžiku, kdy na úřad spadají další kompetence. Je jasné, že pokud se některé agendě chcete poctivě věnovat, potřebujete k tomu schopné lidi. Celkový počet nově příchozích zaměstnanců v samosprávě od roku 2014 je tři osoby. Z toho jedna přešla pod sociální odbor, kde řeší kromě projektů i komunitní plán sociálních služeb (dříve řešeno jinou pracovnicí sociálního odboru). K dalším dvěma již bylo napsáno mnohé (komunitní koordinátor a marketingový referent). Obě pozice řeší ve své náplní také činnosti z komunálního odboru a odboru školství. Jejich mzda je na 80% průměrné mzdy na Vysočině. Další dvě nové pracovnice jsou financovány z projektu MŠMT, náklady tedy město nehradí.
Postesknutí nebylo vedeno v tom smyslu, že lidem nepřejeme dobré platy, ale že by si měl stát uvědomit, že za slovy by měly následovat činy. To znamená pokud zákonem navyšuje mzdy, měl by k tomu poslat do rozpočtu měst peníze v odpovídající výši. Správně píšete, že zákonem bylo navýšeno rovněž ohodnocení zastupitelů. Také zde platí, co píši výše. S náklady na toto zákonné zvýšení se bude muset vyrovnat město.
Ještě jednou děkuji za Váš podnět
S pozdravem Mgr. Zdeněk Navrátil - starosta města