Odpověď jednotlivá

1. 11. 2017
Předmět: Nádraží
Dotaz: Dobrý den mám takový dotaz.. Nevím zda to zrovna patří k vám do vašeho oboru.. Ale zajímalo by mě jakto že nikdo neřeší ty bezdomovce na nádraží.. Nejde mi o zápach.. Jde mi o to že poškozují čas od času nadraží.. zachranáři mají zbytečné výjezdy kvůli ožraleckým potyčkám a některé moje kamarádky se dosti bojí.. Neříkám třeba nemají proč.. Ale bezdomovci tam zimou budou přibývat a určitě i budou agresivnější..Zajímalo by mě váš názor.. Než se něco stane..
Odpověď (technická správa budov města):
Bezdomovci ve Žďáře nad Sázavou jsou pravidelně monitorováni Městskou policií i sociálním odborem města a jsou jim nabízeny sociální služby. Vzhledem k tomu, že to jsou dospělí a svéprávní lidé, je pouze na nich, jestli nabídku využijí. Nelze pomoci někomu, kdo pomoc odmítá. Například na azylové ubytovně jsou volné ubytovací kapacity, a přesto někteří bezdomovci preferují život na ulici jako životní styl nevázaný pravidly sociálních služeb. V některých případech se nám povedlo je přesunout z míst, kde to bylo nejméně vhodné, ale jde pouze o změnu místa, tedy se objevují jinde. Univerzální recept na řešení bezdomovectví neexistuje.
V případě poškozování majetku a páchání trestné činnosti jsou plně odpovědní za své činy, jako všichni ostatní. Nádražní budova a její prostor byla v minulosti již několikrát projednávána. Jedná se o veřejně přístupný objekt, po dohodě s ČD byl upraven provozní řád. Prostor nádraží hlídají ČD ve své režii, dále Policie ČR a Městská policie při dohledu na veřejný pořádek. Zde je aktuálně reagováno na bezpečnostní situaci ve městě. Vandalství či případné obtěžování ze strany bezdomovců je třeba oznámit na Policii ČR.
V plánu města je mimo jiné zřízení noclehárny, které je vázáno na projekty. Doufáme, že se nám povede negativní projevy bezdomovectví eliminovat s vědomím, že tuto problematiku nelze úplně vyřešit.


Bc. Denisa Bencová
odbor sociální
tel.: 566 688 332
e-mail: denisa.bencova@zdarns.cz