Odpověď jednotlivá

9. 11. 2017
Předmět: Městská doprava č. 2 a 5
Dotaz: V současné době nejsme spokojeni s linkami č. 2 a 5 městské dopravy. Bydlíme ve Žďáru n. S. 2 a tyto linky se ve stejném směru od sebe liší pár minutami. Na Vejmluvově ulici odjíždí linka 5 vždy za 5 minut celá hodina a linky 2 z zastávky Bezručova u pily za 9 minut celá. Dříve byla mezi těmito linkami asi 47 minutová rezerva tak se v případě ujetí linky č. 5 dala stihnout linka č. 2. Dřívější řešení linky č. 2 a 5 bylo mnohem účelnější a mělo zůstat stejné, jen rozšířit lin. č. 5 na celý den.
Odpověď (odbor dopravy):
Váš podnět jsme předali na Odbor komunálních služeb, který má MHD ve své kompetenci. Zde je odpověď:

Rada města schválila na svém pondělním jednání úpravu linek MHD a s tím je spojena i změna jízdních řádů na příslušných linkách, na jejichž konečné verzi k 1.1.2018 se ještě pracuje. Změny se dotknou i linky 2 a 5. Prosím sledujte webové stránky města a zpravodaj, kde budou aktuální informace uveřejněny.

Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru komunálních služeb