Odpověď jednotlivá

19. 12. 2017
Předmět: jiná městská policie?
Dotaz: Dobrý den, po přečtení odpovědi k dotazům na MP bych se chtěl zeptat pana starosty. V čem se liší povinnosti MP od ostatních orgánů veřejné moci? Platí ještě Čl.III písmeno A a ČL. 4 programového prohlášení RM? Jak budete chránit osobní údaje, které dnes v dotazech nejsou a nově je minmálně MP požaduje? K čemu a komu budou požadované údaje sloužit? Děkuji za odpověď.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážený pane Švédo,

děkuji za Váš opakovaný dotaz. Jak už jsem psal, městská policie se považuje z povahy zákona o Městské policii (MP), za „bezpečnostní složku“ a v případě přijetí podnětu by tedy měla tento podnět prověřit a v této věci jednat. Nejde tak pouze o klasický „dotaz či námět“. Proto dotazovna MP funguje mírně odlišně, a to už od počátku vzniku internetových stránek MP. Asi se shodneme, že pokud má dotazovna ve městě pomáhat, tak nejvíce pomáhají konkrétní věcné dotazy či náměty od konkrétních osob, nikoliv obecná anonymní kritika. Bohužel ne každý má odvahu se pod svůj příspěvek podepsat... Co se týká ochrany osobních údajů, tak ta je vždy zajištěna v souladu s aktuálně platným zákonem č. 101/2000 Sb. Od května bude platné nové nařízení na ochranu osobních údajů zvané GDPR. Obecně se toto nařízení vztahuje na všechny právnické osoby, na firmy, školy i obce, které zpracovávají osobní údaje nebo dokonce citlivé osobní údaje. Samozřejmě i náš úřad, MP a všechny organizace se budou tímto zákonem řídit. Na úřadě má tuto problematiku na starosti tajemník. Na něj Vám také doporučuji se osobně obrátit se žádostí o schůzku, pokud by jste potřeboval tuto složitou problematiku detailně vysvětlit. Pokud mi to kalendář umožní, rád se k takové schůzce připojím.

S pozdravem a přáním pěkného dne,
Zdeněk Navrátil, starosta