Odpověď jednotlivá

22. 12. 2017
Předmět: MHD do Kláštera
Dotaz: Můžete mi prosím vysvětlit tu redukci autobusů MHD do Kláštera? Dnes linky 2 a 5 jezdí celotýdenně o rána do večera. Po Novém roce linka 5 bude ráno a večer redukována, o víkendu bude jezdit minimálně. A proč pro vlaky jezdí linka 2 na Pilák, vždyť tolik lidí vůči vlaků na Piláku nebývá. A pro TOKOZ jezdí vyvážky 1 a 7. Snad by pro vlaky měla být ježděna větev přes ulici Vejmluvova. Můžete mi vysvětlit, co vás vedlo k tomuto zhoršení, protože ať se na to dívám ze všech stran, tak je to špatné?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den, překlopení časů mezi linkami č. 2 a 5 mělo své důvody (např. zámecká škola, ul. Dvorská, atd.). Tím, že linka č. 5 přestala být prioritně určena pro spojení od a na vlaky, došlo k redukci jednoho ranního a dvou večerních spojů, což není žádná tragédie. Protože dosavadní víkendové využívání pětky v oblasti ZR 2 a ZR 5 bylo minimální, na což poukazovali i mnozí občané z těchto lokalit, přistoupili jsme k redukci víkendových spojů, čímž jsme ušetřili nějaké kilometry potřebné jinde. Docházková vzdálenost z ulice Vejmluvova na Bezručovu není zas tak velká, jako má nyní např. ul. Dvorská na Sychrovu. Nechtěli jsme upřednostňovat jen určité ulice, ale snažíme se, aby MHD obsloužila co největší území města.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb