Odpověď jednotlivá

22. 12. 2017
Předmět: MHD na Stalingradě
Dotaz: Protestuji proti nedobrým změnám jízdních řádů MHD na Stalingradě. Žádám o zachování stávajícího stavu, který nám vyhovuje. Nové jízdní řády nás poškozují. Navraťte jednu linku jedoucí po hodině za zrušenou linku 5, když linku 5 musíte honit přes náměstí. A pro méně pohyblivé občany nechejte jízdu linky 8 Okružní ulicí stejně jako teď. Stalingrad stárne, lidi potřebují jezdit MHD, stejně nemáme kde parkovat auta. Bude to možné navrátit dříve, než skončí platnost jízdních řádů o Silvestra 2018?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
jízdní řády a linky MHD k 1.1.2018 jsou uzavřeny. Návrh MHD k 1.1.2018 je kompromisním řešením, kdy v zadaném rozsahu MHD bylo a je cílem uspokojit co nejvíce cestujících ze všech částí města. Stárne nejen Stalingrad, ale i jiné části města. Zásadní změny MHD v nejbližší době neočekáváme. Připomínky k MHD jsou a budou i nadále shromažďovány a vyhodnocovány a následně může být rozhodnuto o dalších změnách.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb