Odpověď jednotlivá

23. 12. 2017
Předmět: Mhd
Dotaz: Když jsem se kouknul do té vaší knížečky s jízdními řády Mhd, tak jsem nevěděl, jestli se mám smát nebo brečet. Jak můžete lidem napsat, že důvodem změn jízdních řádů bylo uspokojit co nejvíce obyvatel, když je to podle mne naopak. S výjimkou Žďáru 2 a 5, i když i odsuď jsou připomínky. Daleko více lidí bydlí v ZR 3, ZR 4, ZR 7, na Klafaru a pod., tedy více jak v ZR 2 a 5. Končící jízdní řády jsou průměrně více vyhovující jak ty nastávající. Můžete citlivěji odpovídat na stížnosti občanů k Mhd?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
zdrojem pro provedení změn v MHD jsou připomínky doručené prostřednictvím např. dotazovny, dále pak z mailů, osobních nebo telefonických sdělení. Navržené řešení je v rámci zadaných limitů kompromisem, který nepokryje individuální potřeby všech cestujících. Cílem bylo v zadaném rozsahu bylo uspokojit co největší počet cestujících z celého města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb