Odpověď jednotlivá

25. 12. 2017
Předmět: MHD a bezbariérové autobusy
Dotaz: Dobrý den, nebudu se opakovat s připomínkami k novým jízdním řádům. Připomínky mám k neinformování o bezbariérových autobusech symboly v jízdních řádech. Nutíte starší a méně pohyblivé občany volat na dispečink dopravce na telefon, který není bezplatný. Každý nemá telefonní tarif jako "cool" mládež. Jak to bude třeba s informacemi o bezbariérových autobusech o víkendech, to taky dispečink dopravce funguje? Neměly by se tam ty symboly bezbariérových autobusů doplnit, jak to bylo vždy v minulosti?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, na toto téma již bylo na dotazovně odpovídáno. Až bude jasné, že stav MHD bude na delší dobu neměnný, tak budou zmiňované informace i na jízdních řádech. Protože rozsah provozu je zatím pevně daný, jakékoli změny na základě připomínek se odehrávají se stávajícím počtem vozidel, takže vždy dojde ke změnám v oběhu vozidel a tím by garance bezbariérovosti nebyla garancí. Další k této problematice viz. odpověď dříve v dotazovně.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb