Odpověď jednotlivá

25. 12. 2017
Předmět: MHd
Dotaz: Přečetl jsem si stížnosti na jízdní řády MHD. Většina z nich asi bude oprávněná, protože některé návrhy jízdních řádů lidem skutečně nepomohou, pokud to mám napsat slušně. Problém vidím v tom, že je to v zadání toho, co měla dělat pracovní skupina MHD. Když bylo dáno omezení, že se nesmí dát na MHD navíc ani koruna, ani kilometr navíc, nebo autobus navíc, tak se asi nedalo nic lepšího dělat. ZR ve srovnání s jinými městy je v tomto špatně, chudobinec. Nemělo by se toto pro příště přehodnotit?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
vážený pane,
na obdobné dotazy v dotazovně již odpovídal pan starosta:
"Ohledně financování MHD musí město v současné době řešit především dopady vládního nařízení týkající se zvýšení mezd řidičů. O tomto navýšení rozhodla vláda, náklady však nese v případě žďárské MHD město. To je velmi nefér jednání a tento vládní zásah stojí město v rozpočtu víc e než 1,5 milionů korun ročně! Nyní je tedy vrcholně důležité především zajistit z rozpočtu prostředky na to, aby MHD mohla dlouhodobě fungovat a jezdit alespoň v tom rozsahu, na který jsme zde v průběhu posledních dvaceti let zvyklí. Primárně chceme stabilizovat nový systém MHD, v budoucnu se však diskusi o jeho rozšíření nebráníme.
Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města"

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb