Odpověď jednotlivá

27. 12. 2017
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den.
Rád bych vám všem, kteří, zdá se do nekonečna, musíte odpovídat na negativní připomínky ohledně žďárské MHD, popřál, aby už konečně všichni obyvatelé města pochopili, že celý ten systém opravdu nemůže v daném okamžiku vyhovovat všem a že to vždy bude kompromis mezi potřebným a možným.
Je to služba, kterou město nabízí svým občanům, a ti se mohou rozhodnout, jestli ji za daných podmínek využijí.
S pozdravem
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
souhlasím s Vámi, že MHD je službou města občanům, kteří ji za daných podmínek buď využijí nebo ne. Účelem změn bylo v zadaném rozsahu uspokojit co nejvíce cestujících z celého města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb