Odpověď jednotlivá

27. 12. 2017
Předmět: změny jízdních řádů městské hromadné dopravy
Dotaz: Dobrý den, celkem chápu, že chcete vyhovět připomínkám lidí z Klafaru, aby jim městská hromadná doprava jezdila častěji. Ale podobně jako tady píší lidi ze Stalingradu, že jim od změny jízdních řádů ubude velmi mnoho autobusů, tak toto máme podobně i u sídliště Pod Vodojemem a části sídliště U Průmyslové školy. Nám taky ubude autobusů, a to nikoliv zanedbatelně. Chci se přimluvit za to, aby to bylo jako doposud, že jezdily autobusy po půl hodině. Co pro nás by mohlo město udělat? Děkuji dopředu.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
cílem změn v MHD je v zadaném rozsahu uspokojit co nejvíce cestujících ze všech částí města. Průběžně jsou a budou shromažďovány připomínky, které budou i nadále vyhodnocovány a podle jejich obsahu budou zváženy další případné změny.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb