Odpověď jednotlivá

16. 1. 2018
Předmět: rekonstrukce Vodojemu - přechod Novoměstské
Dotaz: Dobrý den, při opravě prvních ulic Vodojemu parkovala většina obyvatel u garáží nad Novoměstskou. Pravděpodobně takhle bude denně parkovat a přebíhat silnici další tři roky minimálně půlka obyvatel Vodojemu. Bylo by možné udělat zde už ten dlouho odkládaný přechod? V minulosti to nešlo protože silnice byla státní (díky převodům u obchvatu už je města?) a poté se ještě čekalo na vyřízení reklamace po rekonstrukci. Teď by to už šlo? Děkuji.
Odpověď (odbor stavební):
Vážená paní Štěrbová,
nepodařilo se mi dohledat a zjistit, kdy a kdo v těchto místech v minulosti plánoval přechod pro chodce, a domnívám se, že mohlo jít o diskuzi u některého z řady projednávaných záměrů např. výstavby obchodního centra, kde byl přechod plánován, ale až za zástavbou. Zcela určitě nebyla připravována konkrétní stavba přechodu u garáží na ulici Novoměstská. Obávám se, že zde není splněn základní předpoklad a to, aby se pohyb chodců pohyboval kolem 2.000 za 24 h. Nicméně, pokud budeme řešit komunikační propojení ulic Brněnská x Jamská x Novoměstská, bude určitě prověřena i možnost vybudování např. místa pro přecházení.
Přechod, který je na ulici Novoměstská připravován v souvislosti s převodem celé ulice do majetku města, je přechod u hřbitova.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP