Odpověď jednotlivá

17. 1. 2018
Předmět: MHD
Dotaz: Dobrý den, paní inženýrko,
chtěla bych Vám poděkovat za to, že po několik předešlých měsíců se bylo možné z autobusové zastávky na ulici Nádražní dostat pohodlně k odjezdům vlaků ve směru Praha i Brno spojem MHD č.5.
To však již nyní bohužel možné není, ani jeden za spojů MHD č.3 a 6 to dle nového jízdního řádu MHD neumožňuje !
...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
zadání pro úpravy MHD bylo dodržet rozsah naježděných kilometrů a počet využívaných vozidel. Pokud na některé trase přidáme, na jiné musíme ubrat. Nelze bohužel vyhovět všem požadavkům a potřebám cestujících. Záměrem bylo při daném rozsahu MHD uspokojit co nejvíce cestujících. I nadále shromažďujeme připomínky a náměty k MHD, znovu budou vyhodnoceny, a to včetně Vašeho námětu, a dle jejich obsahu budou případně navrženy úpravy MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb