Odpověď jednotlivá

18. 1. 2018
Předmět: Zvýšit počet parkovacích míst na Libušínské ulici
Dotaz: Dotaz byl vložen na lepsimisto.cz 5. 3. 2017, kde jste odpověděli, že musíte zpracovat projektovou dokumentaci. Tak se ptám, je již hotová projektová dokumentace a kdy se bude akce realizovat. Souhlas dotčených domů / Libušínská 19 - 25/ byl schválen na shromážděních vlastníků již vloni. Děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Město řeší - rozšiřuje, rekonstruuje a opravuje parkovací plochy na celém svém území. Postupně jsou realizovány jednotlivé akce a to i v návaznosti na výši rozpočtu města a do něj zařazené akce. V rozpočtu roku 2018 není zahrnuta příprava tj. projekt na parkoviště na ul. Libušínská. V rámci přípravy rozpočtu roku 2019 bude tento návrh znovu posouzen.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb