Odpověď jednotlivá

18. 1. 2018
Předmět: městská hromadná doprava linka 4
Dotaz: proč poslední večerní spojení linkou 4 jezdí jen v pracovních dnech? to máte zjištěno že by tím nikdo nejezdil? určitě by tam jezdilo víc lidí než v některých autobusech o víkendech
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
zadáním pro úpravy MHD bylo dodržet rozsah naježděných kilometrů a počet využívaných vozidel. Pokud na některé trase přidáme, na jiné musíme ubrat. Nelze bohužel vyhovět všem požadavkům a potřebám cestujících. Záměrem bylo při daném rozsahu MHD uspokojit co nejvíce cestujících. I nadále shromažďujeme připomínky a náměty k MHD, znovu budou vyhodnoceny, a to včetně Vašeho námětu, a dle jejich obsahu budou případně navrženy úpravy MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb