Odpověď jednotlivá

18. 1. 2018
Předmět: Připomínky k jízdním řádům MHD s účinností od 1. ledna 2018.
Dotaz: Dobrý den, pečlivě čtu připomínky k jízdním řádům s účinností od 1. ledna 2018. Naprostá většina z nich je oprávněná a smysluplná. Někdo tady zmínil i setkání s občany k MHD, které nechcete. Co mne ale zaráží, tak je nemálo urgencí připomínek k jízdním řádům, na které odpovídáte prý kvůli jakýmsi pravidlům dotazovny nebo které nějak vůbec nemůžete najít. Logicky mě napadá, že mnoho připomínek k jízdním řádům MHD se tady vůbec neobjeví. Neměl by se dát připomínkám k jízdním řádům MHD jiný rámec?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
připomínky k MHD shromažďujeme a budou vyhodnocovány a podle jejich obsahu bude rozhodnuto o případných dalších úpravách MHD.
V rámci dotazovny odpovídáme na všechny dotazy, které jsou do ní řádně vloženy a odpovídají pravidlům dotazovny: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou.
Bohužel se v poslední době domáhají někteří občané odpovědí na dotazy, které vůbec nebyly do dotazovny vloženy nebo nebylyl zaslány na odbor komunálních služeb, mnohé dotazy obsahují pouze vlastní názor bez konkrétního problému apod., což je pak příčinou nezveřejnění odpovědi. I přesto za celý rok 2017 odbor komunálních služeb neodpověděl pouze na 5,7% jemu v dotazovně adresovaných dotazů, a to včetně dotazů v souvislosti s MHD.
Dotazy se zde neztrácejí ani není potřeba je hledat, protože každý řádně vložený a odeslaný dotaz je automaticky doručen i příslušnému vedoucímu odboru, na který je dotaz směrován.
Doporučuji Všem pro jistotu, že vznesený dotaz byl odeslán a doručen na úřad, abyste při jeho zadávání do dotazovny uvedli i mail, na který chcete zaslat informaci/potvrzení o doručení dotazu a následně je možné i zadat si možnost zaslání informace o zveřejnění odpovědi.
Dotazy a náměty ohledně MHD lze zaslat např. na mail: mhd@zdarns.cz.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb