Odpověď jednotlivá

21. 1. 2018
Předmět: Informování o MHD na internetu ... očerňování dobrého vzoru
Dotaz: Přečetl jsem si Vaši odpověď na dotaz www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=6575. Takže místo toho, abyste se nad kritikou informování o MHD na internetu zamysleli, tak místo toho se snažíte obsahově výborné neoficiální internetové stránky www.mhd-zr.xf.cz očerňovat, že prý "vyčerpávající forma by mohla být pro velkou část cestujících značně matoucí". Nemyslíte, že méně znalí cestující to ocení a podaří se je do MHD získat, když nebudou muset obtížně informace hledat?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v minulé odpovědi v této věci jsme uvedli kromě jiného: "Stránky www.mhd-zr.xf.cz spravuje skupina nadšenců a odborníků – pokud někdo hledá vyčerpávající informace, jsou jistě nejlepší. Na stránkách města je odkaz i na tyto stránky."
Město nemá ambici konkurovat takto odborně pojatým stránkám, podává pouze základní informace potřebné pro cestující MHD. Kdo má hlubší zájem o MHD, může si další informace dohledat např. právě na uvedených stránkách www.mhd-zr.xf.cz.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb