Odpověď jednotlivá

22. 1. 2018
Předmět: MHD linka 7
Dotaz: Nemůže linka 7 jezdit častěj? Z Kláštera je horší spojení, když už jednosměrně na Stalingrad nejezdí linka 5. Linka 6 je panoramatická přes polikliniku, Vodojem a náměstí, to není na normální dojíždění. A mohla by linka 7 jezdit i o víkendech, protože lidi ze Stalingradu pracují v TOKOZ i o víkendech? Je to třeba celý překopat a zlepšit ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane, Vaše připomínka bude projednána spolu s dalšími v pracovní skupině. Obecně se dá říci, že jsme na hraně možného, pro další rozšíření provozu by bylo nutné zvětšit rozsah MHD. Takto při projednávání a zavádění změn na základě připomínek obrazně řečeno stále „mícháme stejný obsah guláše ve stejném hrnci“.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb