Odpověď jednotlivá

24. 1. 2018
Předmět: MHD pro Stalingrad, co uděláte pro lepší žití?
Dotaz: Pořád se mluví o tom, že se ze Stalingradu stává ghetto, že to je ze Žďáru nejméně oblíbená lokalita. Nemáme už lékárnu, obchody živoří a podobně. Jako jiskřičku naděje jsem viděla ve změně jízdních řádů z druhé poloviny roku 2017. Ale od začátku roku 2018 ta jiskřička zhasla, co už přes Stalingrad nejezdí linky MHD 5 a linka MHD 8 jezdí omezeně. Chceme proto mít stejnou kvalitu života jako v jiných částech města. Když už konečně něco s tím uděláte a nebude jen slibovat, že se nad tím zamyslíte?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
jak už bylo mnohokrát uvedeno v odpovědích v dotazovně, jsou změny MHD omezeny celkovým počtem kilometrů a vozidel. V zadaném rámci, pokud chceme obsloužit celé město není možné vyhovět všem požadavkům na hromadnou dopravu. I Vaši připomínku předložíme k projednání návrhu dalších případných změn MHD.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb