Odpověď jednotlivá

1. 2. 2018
Předmět: podnikání v ZR
Dotaz: Dobrý den, podnikání v našem malém městě není vůbec jednoduché, chybí kupní síla obyvatelstva, jelikož tady nemáme takové platy jako v Praze.Mnoho lidí jezdí za prací do větších měst, kde mají větší výdělky.Nicméně podnikatelé, kvitují,že jim město nezvedlo nájmy v rámci inflace,myslím si, že mohu hovořit i za ostatní a sluší se za to poděkovat.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
o neuplatnění inflační doložky v nájemních smlouvách rozhodla v pondělí 29.1.2018 rada města, proto vaše poděkování patří jejím členům. Myslím si, že vaše poděkování je potěší.

Jan Havlík - tajemník MěÚ