Odpověď jednotlivá

1. 2. 2018
Předmět: Dotaz
Dotaz: Kolik město za současného vedení utratilo peněz za projekty, které nebyly dosud realizovány.Za ty myslím si velké peníze mohlo být v našem městě opraveno mnoho chodníků, cest a dalších nutných věcí, které naše město tak potřebuje, působí vše hodně zanedbaným dojmem a je nutná velká obnova naší infrastruktury v našem městě.
Odpověď (oddělení projektů a marketingu):
Vážený pane Malíku,
vyčíslit celkovou částku za projektovou dokumentaci dosud nerealizovaných projektů bez komentáře k jednotlivým záměrům města, může být zavádějící. Aby mohlo dojít k podání žádosti o dotaci, či zaplánování investic do rozpočtu města, je třeba znát finanční objem. Ten může vzniknout buď ze zpracované studie, nebo jiným kvalifikovaným odhadem. Vždy jde ale jen o prvotní odhad. Samotné upřesnění celkových nákladů přijde až se samotnou projektovou dokumentací. Pro některé typy projektových záměrů je třeba mít připravené v předstihu i projektové dokumentace, tak aby se stihl termín podání žádosti. Každý racionální rozpočet města musí s těmito náklady počítat. Kompetence schválení rozpočtu připadá na zastupitelstvo (minulé, současné či budoucí).