Odpověď jednotlivá

5. 3. 2018
Předmět: parkování na náměstí
Dotaz: prosím, kdy bude opět zakázáno parkování na náměstí, stala jsem se svědkem, kdy řidič otevřel dveře do silnice a zároveň projížděl autobus a proti nákl. auto, řidič v autobuse, aby zabránil srážku s dveřmi, či vystupujícím šoférem prudce zabrzdil, takže cestující letěli dopředu. Dále vystupují lidé do silnice nebo do zeleně, břeh u starého měst.úřadu je celý pošlapán.Bude pozdě, až se stane neštěstí. Asi z nějakého důvodu bylo toto pokutováno. Velká plocha je u Lidlu nebo proti bazenu.
Odpověď (odbor dopravy):
Podle § 26 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, platí: „Otevírat dveře nebo boční stěny vozidla, jakož i nastupovat do vozidla nebo vystupovat z něho se smí jen tehdy, není-li tím ohrožena bezpečnost nastupujících nebo vystupujících osob ani jiných účastníků provozu na pozemních komunikacích.“ Ve Vámi popisovaném případu tak řidič vystupující ze zaparkovaného vozidla nedodržel zákonem stanovenou povinnost.
Každé řešení má své výhody i nevýhody. O možnosti parkování na náměstí Republiky rozhodla Rada města za minulého vedení radnice. V současné době se o zrušení možnosti parkování podél silnice I/19 na náměstí Republiky neuvažuje.

Ing. Luboš Koubek, odbor dopravy