Odpověď jednotlivá

12. 5. 2018
Předmět: sečení-kritika
Dotaz: Nespokojenost se sekáním trávy pokračuje, když jsem sekáče viděla sekat na Libušíně katastrofa.Nechali celý pás neposečený v mírném svahu za vchody u domu čp.179/18,20,22, ze zední strany. Kolem stromů a keřů nekvalitně posekáno. Vynechané pruhy, které nejsou posečené. Kolem chodníků a cest nekvalitně posekáno.Takto budou zřejmě pokračovat v celém našem městě.doufám, že máte pracovníka, který je řádně kontroluje a oni vše spraví.Předpokládám, že nekvalitní práci neplatíte !!
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
veškeré práce přebíráme až po jejich dokončení a odstranění případných nedodělků. Vítáme konkrétní připomínky občanů k ukončeným pracím.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb